ANGAŽUJEME SE V UDRŽITELNOSTI

Zelená není pro Stonhard nic nového. Stonhard je již více než 30 let inovátorem ve 100% pevných látkách.

Stonhard od roku 2005 zabránil prostřednictvím recyklace, aby se 92,7% všech vrácených, použitých a vyřazených materiálů nebo výrobků dostalo do odpadu. Naše inovativní balení zabraňuje tomu, aby více než 4,8 milionů litrů nádob a plechovek bylo každoročně uskladněných na skládkách. Již více než 10 let společnost Stonhard 's Maple Shade v NJ nevypouští odpadní vody do místní komunální kanalizace.

 

ZELENÉ VÝROBKY

Stonblend GSI-G: Epoxidový maltový systém, který míchá recyklované skleněné štěpky do povrchu pro stylizovaný vzhled a udržitelné řešení.

Stonclad GR-G: Obecně použitelný epoxidový maltový systém, který využívá recyklovaný materiál. Dalším bodem je LEED, kde může Stonhard pomoci vašemu projektu získat certifikát LEED.

Stonclad G2: Čtyřsložkový polyuretanový maltový systém, který do svého složení přidává postindustriální recyklované sklo a rychle obnovitelné materiály.

 

ODSTRANĚNÍ OLOVA

Vzhledem k zdravotní rizika spojená se sloučeninami olova a chrómu byl odstraněn žlutý pigment na bázi sulfochrómanu olova z výrobního procesu našich nátěrových barev Epoplex.

 

NAŠE PROSTŘEDKY JSOU ZELENÉ

Společnost Stonhard vyloučila použití oxidu chromitého (sloučeniny chromu) jako zeleného pigmentu v několika výrobcích společnosti Stonhard, což způsobilo, že tyto produkty jsou šetrné k životnímu prostředí (nejsou nebezpečné).

 

NOVÝ VÝVOJ PRODUKTU

Více než 90% vývoje nového výrobku a reformulace se v posledních letech zaměřuje na uretany na bázi vody nebo 100% tuhé epoxidové chemické složení. Toto úsilí nejenže poskytuje bezpečnější podlahové a nátěrové výrobky pro průmyslové a komerční trhy, ale také snižuje množství nebezpečného odpadu.


HOW TO ACHIEVE LEED CERTIFICATION WITH STONHARD

A long-term solution with a long life cycle – Stonhard flooring systems can be used to rehabilitate an existing building and lessen the need for new facilities. Stonhard flooring systems significantly cut down on job-site waste and our crews can follow any and all on-site disposal plans. Further reduce waste up to 85% through Stonhard’s unique packaging that minimizes metal can waste and has premeasured amounts for ease of mixing and disposal.

MATERIAL AND RESOURCES

MR credit: Building Life cycle Impact Reduction

Demonstrate reduced environmental effects during initial project decision-making by reusing existing building resources or demonstrating a reduction in materials use through life-cycle assessment. Option 3

MR credit: Building Product and Disclosure Optimization, Material Ingredients

To encourage the use of products and materials for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts. To reward project teams for selecting products for which the chemical ingredients in the product are inventoried using an accepted methodology and for selecting products verified to minimize the use and generation of harmful substances. Option 1.

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

EQ credit: Low Emitting Materials

To reduce concentrations of chemical contaminants that can damage air quality, human health, productivity, and the environment. Option 1.

 

    


  • VYBERTE SI TEN SPRÁVNÝ PRODUKT

  • KONTAKTUJTE NÁS

    Napíšte nám: gherdics@stonhard.com 

                   ALEBO

    zavolajte: +421 915 155 556

  • Hungarian Media feed (345 x 250 px).jpg